Vorderingenoverschot/tekort

De lopende ontvangsten en kapitaalontvangsten van een sector of land verminderd met de lopende uitgaven en kapitaaluitgaven.
Een overschot betekent dat een sector of land per saldo financiële middelen aan andere sectoren of het buitenland verstrekt. Dit kan gebeuren in de vorm van kredietverlening, de aankoop van effecten of het doen van directe investeringen (zoals de overname van een buitenlandse onderneming). Een tekort betekent dat een sector of land per saldo financiële middelen ontvangt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in de vorm van leningen of de uitgifte van aandelen.