Verweduwd na partnerschap

Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.