Voltijdonderwijs

Dagonderwijs, dat op doordeweekse dagen wordt gegeven.
Meestal is er een wettelijk minimum aantal lesuren. Zo moeten basisscholen in acht opeenvolgende jaren minstens 7 520 uur les geven. Per leerjaar komt dit neer op een gemiddelde van minstens 940 uur.
In het voortgezet onderwijs moeten de scholen in de onder- en bovenbouw minimaal 1 000 uur onderwijs per leerjaar aanbieden, met uitzondering van het examenjaar waarvoor een minimum van 700 uur les geldt.
In het middelbaar beroepsonderwijs moet bij voltijdopleidingen per leerjaar minstens 850 uur onderwijs (lessen, stages en begeleiding) worden aangeboden.
In het hoger onderwijs (hbo en wo) vallen de opleidingen die als dagonderwijs worden aangeboden onder het voltijdonderwijs.