Voltijdonderwijs

Dagonderwijs, dat op doordeweekse dagen wordt gegeven.
Meestal is er een wettelijk minimum aantal lesuren. Zo moeten basisscholen in acht opeenvolgende jaren minstens 7 520 uur les geven. Per leerjaar komt dit neer op een gemiddelde van minstens 940 uur.
In het voortgezet onderwijs moeten de scholen in vmbo, havo en vwo respectievelijk 3 700, 4 700 en 5 700 uur onderwijs aanbieden.
In het middelbaar beroepsonderwijs hangt het minimum aantal lesuren af van de duur van de opleiding. Entreeopleidingen moeten minstens 600 begeleide onderwijsuren aanbieden, 1-jarige opleidingen minstens 700 begeleide onderwijsuren en 250 uur beroepspraktijkvorming, 2-jarige opleidingen minstens 1 250 begeleide onderwijsuren en 450 uur beroepspraktijkvorming, 3-jarige opleidingen minstens 1 800 begeleide onderwijsuren en 900 uur beroepspraktijkvorming, en 4-jarige opleidingen minstens 2 400 begeleide onderwijsuren en 1 200 uur beroepspraktijkvorming,
In het hoger onderwijs (hbo en wo) vallen de opleidingen die als dagonderwijs worden aangeboden onder het voltijdonderwijs. Universiteiten en hogescholen bepalen zelf het aantal contacturen.