Vernieling

Misdrijf, omschreven in artikel 350 t/m 352 Wetboek van Strafrecht.
Ook vernieling van computergegevens valt hieronder.