Vloei- en/of slibveld

Opslagterrein voor het scheiden van water en bezinksel, of voor opslag van (vervuild) havenslib.