Verbinding voor zeil-/motorboten (AZM)

Klasse uit de indeling Vaarwegen recreatievaart (BRTN).
De vaarweg is een verbindingswater tussen grootwatergebieden onderling, tussen grootwatergebieden en grote plassen/merengebieden, of met het buitenland. Tevens geldt dat de vaarweg geschikt is voor boten met een maximale diepgang van 2,10 meter en een maximale masthoogte van 30 meter.