Vliegveld

Terrein in gebruik voor verkeer en vervoer door de lucht.
Bijbehorende gebouwen en parkeerterreinen worden ook tot vliegveld gerekend.
Onverharde grond binnen de omheining van het vliegveld en terreinen met dienstverlenende bedrijven worden niet tot vliegveld gerekend, maar tot overig agrarisch terrein resp. bedrijventerrein.