Verweduwing

Beëindiging van een wettig huwelijk of geregistreerd partnerschap door het overlijden van één van de echtgenoten/partners.