Vakcentrale

Overkoepelende organisatie van werknemersvakverenigingen die als sociale partner optreedt in het overleg op nationaal niveau in de Stichting van de Arbeid, de Sociaal-Economische Raad, de Sociale Verzekeringsraad, de Ziekenfondsraad e.d.