Verblijfsvergunning asiel

Document dat een voormalige asielzoeker na inwilliging van het asielverzoek het recht geeft in Nederland te verblijven.