Verdiener

Een persoon bij wie sprake is van inkomen uit arbeid dan wel inkomen uit eigen onderneming.
Binnen een huishouden kan het aantal verdieners vastgesteld worden. Een specifieke toepassing hiervan vindt plaats op huishoudens waarvan de kern gevormd wordt door een (echt)paar. Er is sprake van een eenverdiener(shuishouden) als van een (echt)paar slechts één partner verdiener is, en van een tweeverdiener(shuishouden) als beide partners verdiener zijn.