Vaargeul

Geul (smal en diep water) die geschikt is als vaarweg.
Bij een rivier is de vaargeul de geul die als vaarweg wordt gebruikt. In het deltagebied kunnen meerdere geulen als vaargeul worden aangemerkt.