Verbinding voor motorboten (AM)

Klasse uit de indeling Vaarwegen recreatievaart (BRTN).
De vaarweg is een verbindingswater tussen grootwatergebieden onderling, tussen grootwatergebieden en grote plassen/merengebieden, of met het buitenland. Tevens geldt dat de vaarweg geschikt is voor motorboten met een maximale diepgang van 1,50 meter en een maximale opbouwhoogte van 3,40 meter.