Voorziening verzekeringsverplichtingen

De contante waarde van de verwachte toekomstige levensverzekeringsuitkeringen c.q. pensioenuitkeringen en administratiekosten verminderd met de contante waarde van verwachte toekomstige levensverzekeringspremies c.q. pensioenpremies. Bevat tevens de technische voorziening die wordt aangehouden omdat een deel van de in het boekjaar ontvangen premie betrekking heeft op het volgend boekjaar en tevens niet alle ontstane schaden vóór het afsluiten van de verslagperiode zijn afgewikkeld.