Voorbereidend beroepsonderwijs (vbo)

Onderwijs dat voorbereidt op het middelbaar beroepsonderwijs. Het is bestemd voor leerlingen van 12 tot 17 jaar en heeft een duur van vier jaar. In het laatste jaar kon op verschillende niveaus examen worden gedaan.
Het vbo is m.i.v. 1992 de voortzetting van het lager beroepsonderwijs (lbo). Het vbo is m.i.v. de examens van het schooljaar 2002/'03 opgevolgd door het vmbo.