Verbrandingswaarde

Factor om een energiedrager om te kunnen rekenen van de fysieke eenheid naar de energie-eenheid joule.
De verbrandingswaarde per energiedrager:
Steenkool en bruinkool: variabel
Antraciet: 29,3 TJ/mln kg
Cokeskool (cokesfabrieken): 28,631 TJ/mln kg
Ketelkool (elektriciteitscentrales) varieert tussen 23,5 en 25,3 TJ/mln kg, in 2016: 25,207 TJ/mln kg
Bruinkool: 20,0 TJ/mln kg
Cokesovencokes: 28,5 TJ/mln kg
Cokesovengas: 31,65 TJ/mln m3 ae
Hoogovengas: 31,65 TJ/mln m3 ae
Steenkoolteer: 41,9 TJ/mln kg
Ruwe aardolie: 42,7 TJ/mln kg
Aardgascondensaat: 44,0 TJ/mln kg
Overige aardoliegrondstoffen: 44,0 TJ/mln kg
Raffinaderijgas: 45,1962 TJ/mln kg
Chemisch restgas: 45,1962 TJ/mln kg
Lpg (incl. propaan en butaan): 45,1962 TJ/mln kg
Nafta: 44,0 TJ/mln kg
Aardoliearomaten: 44,0 TJ/mln kg
Petroleumcokes: 35,2 TJ/mln kg <- opnemen
Motorbenzine: varieert tussen de 41,2 en 42,3 TJ/mln kg
Vliegtuigbenzine: 44,0 TJ/mln kg
Vliegtuigkerosine*: 43,5 TJ/mln kg
Petroleum/Overige kerosine: 43,1 TJ/mln kg
Gas-, dieselolie (incl. dieselolie): varieert tussen de 42,6 en 43,2 TJ/mln kg
Zware stookolie: 41,0 TJ/mln kg
Smeermiddelen: 41,4 TJ/mln kg
Bitumen: 41,9 TJ/mln kg
Overige aardolieproducten: variabel
Aardgas: 31,65 TJ/mln m3
Elektriciteit: 3,6 TJ/mln kWh
Biogas: 31,65 TJ/mln m3 ae
*Vliegtuigkerosine wordt ook wel jet-fuel op petroleumbasis genoemd.

Meer informatie is te vinden in de tabel "Verbrandingswaarden motorbrandstoffen; energiedrager": https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85365NED