Verdiende premie

De aan een bepaald boekjaar toe te rekenen verzekeringspremies.
Een deel van de premies die in een jaar wordt geïnd, kan namelijk dienen voor dekking van risico's in een ander (volgend) jaar.