Verzorgingsdag (verzorgingshuizen en semi-murale gehandicaptenzorg)

Kalenderdag waarvoor een vaste bewoner een eigen bijdrage verschuldigd is voor duurzaam verblijf en verzorging bij een zorgaanbieder.
Deze bijdrage is verschuldigd met ingang van de eerste dag dat de kamer voor de bewoner beschikbaar is en eindigt op de dag van vertrek of overlijden. Bij overlijden of verhuizing van een bewoner van een tweepersoonskamer wordt voor iedere kalenderdag dat de overblijvende bewoner de kamer alleen heeft bewoond voor de achtergelaten plaats een mutatiedag als verzorgingsdag in aanmerking genomen. Vanaf het moment dat bij de zorgaanbieder een éénpersoonskamer beschikbaar is, wordt in de voornoemde situatie het werkelijke aantal mutatiedagen als verzorgingsdag in aanmerking genomen, tot uiterlijk dertien dagen na het beschikbaar komen van de éénpersoonskamer. Het maximum van dertien dagen geldt ook indien de overgebleven bewoner niet verhuist naar de eenpersoonskamer. (bron NZa, beleidsregel CA-308)