Verzuimduur ziekteverzuim

De duur van een verzuimgeval betreft het aantal dagen verzuim, berekend vanaf de eerste verzuimkalenderdag tot en met de laatste (inclusief weekenden).