VUT-fonds

Stichting die voor een bedrijfstak of onderneming VUT-uitkeringen verzorgt op basis van het omslagstelsel.
Het omslagstelsel houdt in dat de loonvervangende uitkeringen aan ex-werknemers worden betaald uit de premies die worden opgebracht door de actieve werknemers en door de werkgevers.