Verzekeringsvorm ziekteverzuim

Het CBS onderscheidt de volgende verzekeringsvormen voor werkgevers:
. Volledig eigenrisicodrager;
. Gedeeltelijk herverzekerd (betalingen bij ziekte, die in een zekere periode boven een bepaalde vooraf gestelde grens uitkomen, zijn voor werkgever gedekt);
. Volledig herverzekerd (doorbetaling bij ziekte is volledig verzekerd).
Wat voor verzekeringsvorm een werkgever heeft kan binnen de Nationale Verzuimstatistiek niet meer worden bepaald.