Vereniging

Rechtspersoon, opgericht als samenwerkingsverband tussen twee of meer personen (leden) om een bepaald doel te bereiken. Eventuele winst mag niet onder de leden worden verdeeld, maar moet ten goede komen aan het gekozen doel. De rechtspersoon heeft een democratische structuur. Hoogste macht heeft de Algemene Ledenvergadering die een bestuur benoemt voor de dagelijkse leiding.
Leden kunnen natuurlijke en/of niet-natuurlijke personen zijn.
Er zijn twee soorten verenigingen.
• Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid. Deze hebben statuten, vastgelegd in een notariële akte, en moeten worden ingeschreven in het handelsregister. Zodra dit gebeurd is zijn bestuurders en leden in principe niet privé aansprakelijk voor verplichtingen van de vereniging.
• Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid. Deze hebben geen statuten die zijn vastgelegd in een notariële akte. Ze mogen, maar hoeven niet in het handelsregister te worden ingeschreven. Bestuursleden van een dergelijke vereniging zijn hoofdelijk aansprakelijk, maar ze kunnen dit beperken door de vereniging in het handelsregister in te schrijven.