Verbruikswaarde

De som van de inkoopwaarde (exclusief BTW) van grond- en hulpstoffen en energie en de overige kosten die als verbruik zijn aan te merken.
Voorbeelden zijn huur, verzekeringspremies, reis- en verblijfskosten en accountantskosten.