Verkeersgebied

Een regionale gebiedsindeling, geënt op de Corop-gebieden, met een verdere uitsplitsing voor de statistieken van verkeer en vervoer naar belangrijke aanvoer- en afvoerregio’s in de internationale goederenstromen.