Verpleegdag in de intramurale gezondheidszorg

Een kalenderdag, die deel uitmaakt van de periode dat de patiënt bij een zorgaanbieder is opgenomen.
Deze periode begint op de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20.00 uur) en eindigt op de dag van ontslag of overlijden. Bij overlijden of verhuizing van een bewoner wordt het werkelijke aantal mutatiedagen eveneens als verpleegdag in aanmerking genomen, met een maximum van dertien dagen per achtergelaten bed. (bron NZa, beleidsregel CA-308).