Vervoersprestatie

Vervoersinspanning gebaseerd op afgelegde afstand en vervoersvolume.
Deze wordt voor personenvervoer uitgedrukt in reizigerskilometers en voor goederenvervoer in ladingtonkilometers.