Verwijdering asielzoeker

Handeling die plaats vindt na definitieve afwijzing van een verzoek om toelating in Nederland van een asielzoeker.
Er zijn drie soorten verwijderingen, te weten: uitzetting, vertrek onder toezicht, controle adres na aanzegging.