Vestigingsregister (bevolking)

Voorziening binnen de gemeentelijke bevolkingsregisters om dubbele inschrijving van personen te voorkomen.
Een gemeente mag voor een immigrant pas een persoonslijst aanleggen nadat bij het Vestigingsregister is nagegaan dat van deze persoon nog geen persoonslijst bestaat. Bij opschorting van de bijhouding van een persoonslijst ten gevolge van emigratie of administratieve afvoering stelt de gemeente het Vestigingsregister hiervan in kennis. Een dergelijke persoonslijst blijft bij de gemeente tot wiens bevolking de emigrant het laatst behoorde. Bij hervestiging in Nederland wordt de opschorting van de bijhouding van de persoonslijst ongedaan gemaakt.