Voorgeschreven geneesmiddelen

Geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkregen kunnen worden.
'De pil' en geneesmiddelen tijdens ziekenhuisopnamen zijn buiten beschouwing gelaten.