Verdiende loon

Het loon dat werknemers verdienen (ter onderscheiding van het CAO-loon).