Verzoek om overlevering (EAB)

Verzoek van een Europese lidstaat aan een andere Europese lidstaat om een persoon die verdacht wordt van een strafbaar feit uit te leveren.
Dergelijke verzoeken zijn gebaseerd op het Europees Arrestatiebevel (EAB).