Verweduwende persoon

Persoon van wie het huwelijk in het referentiejaar is ontbonden door het overlijden van de partner.
De persoon moet tijdens het overlijden van de partner in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staan ingeschreven.