Verblijfstitel (of status) gedetineerden

Aard van de detentie van gedetineerden in een penitentiaire inrichting, bepaald door de fase in het strafrechtelijk traject (bijvoorbeeld voorlopig gehecht, veroordeeld), de aard van de opgelegde vrijheidsstraf (bijvoorbeeld gevangenisstraf) en bijzondere kenmerken van de betrokkene (bijvoorbeeld niet-Nederlander).