Verstrekt consumptief krediet

Het totale krediet dat gedurende een bepaalde periode aan particulieren is verstrekt voor consumptieve doeleinden. Hypothecaire leningen vallen hier niet onder.
Het gaat hierbij om kredieten met een looptijd van drie maanden of langer. Dit criterium geldt niet voor creditcard krediet.