Vluchtelingenstatus

Verblijfsvergunning die wordt verleend op grond van het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties.
Dit betreft de erkenning van een onderdaan van een derde land of een staatloze als vluchteling.