Verplaatsing goederenvervoer

Een reis met eenzelfde vervoermiddel, waarbij het begin- en eindpunt worden gemarkeerd door laden en lossen.
De eerste plaats waar lading wordt ingenomen, vormt het beginpunt van een beladen verplaatsing, de laatste plaats van lossing is het eindpunt van een beladen verplaatsing en markeert tevens het beginpunt van een lege verplaatsing (zonder lading). De in- en uitrukritten naar en van de standplaats gelden als lege verplaatsingen.