Verzetzaak

Rechtszaak waarbij een gedaagde die eerder bij verstek is veroordeeld alsnog voor de rechter verschijnt en zich daar kan verweren.