Vaarwegkarakter

Indeling van vaarwegen naar type. Onderscheiden worden: rivier, gekanaliseerde rivier, vaargeul, kanaal, voorhaven, bevaarbaar meer of plas, haven.