Vaarweg

Elke bevaarbare waterweg voor de binnenvaart in Nederland. Het gaat om de binnenwateren inclusief Oosterschelde en Westerschelde. De Noordzee en Waddenzee zijn uitgesloten.
Opgenomen zijn alle vaarwegen (eventueel betond) met een minimale diepte van 1,10 meter en een minimale doorvaarthoogte van 2,40 meter.