Vaarwegbeheerder

De instantie die verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud van een vaarweg. Onderscheiden worden: Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, havenbedrijven, particuliere beheerders.