Vruchtbare leeftijd

De leeftijdscategorie van 15 tot 50 jaar bij vrouwen.
De levensfase van de vrouw waarin zij, behoudens uitzonderingen, biologisch in staat is kinderen te baren.