Volgorde van geboorte uit de moeder

De positie van het kind in de rangorde van levendgeboren kinderen uit de moeder.
Eerder doodgeborenen uit de moeder tellen niet mee bij het bepalen van de rangorde.