Verduistering

Vermogensmisdrijf, omschreven in artikel 321 t/m 323 Wetboek van Strafrecht. Hiervan is sprake wanneer iemand besluit om een goed dat eigenlijk van een ander is niet (meer) terug te geven.
Bijvoorbeeld het niet teruggeven van geleende of gehuurde spullen.