Vermogensoverdrachtenrekening

Het deel van de betalingsbalans waarop de overdrachten van vermogen aan en uit het buitenland zijn verantwoord.