Vrijwillig personeel brandweer

Brandweerpersoneel dat brandweerdienst als bijbaan heeft.
Dit deel van het brandweerpersoneel is oproepbaar bij calamiteiten en woont daarvoor ook trainingen bij. In ruil daarvoor krijgen zij een vergoeding en van deze vergoeding ook een jaaropgave.