Vaste activa

Geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt.
Materiële activa zijn bijv. gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke, immateriële activa betreft bijv. software.