Verwijzing (juridisch)

Besluit van de rechter dat de rechtszaak door een andere rechter moet worden beoordeeld. Hij stuurt de procespartijen naar die andere rechter.