Vennootschap onder Firma

Samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid waarin twee of meer partners, vennoten of firmanten genoemd, een bedrijf voeren.
De vennoten zijn doorgaans natuurlijke personen, maar kunnen ook niet-natuurlijke personen zijn.
Alleen zaakschuldeisers kunnen zich verhalen op het zakelijk vermogen. Als dit onvoldoende is om de schulden te voldoen, dan kunnen zij hun vordering verhalen op het privévermogen van elke vennoot. Privéschuldeisers kunnen echter privéschulden niet verhalen op het zakelijk vermogen van het samenwerkingsverband, of op het privévermogen van de andere vennoten.
Er is een zakelijk vermogen, ingebracht door de vennoten en afgescheiden van hun privévermogen (“afgescheiden vermogen”), dat alleen voor de bedrijfsuitoefening mag worden gebruikt. Elke vennoot is met zijn privévermogen volledig aansprakelijk voor de verplichtingen van het samenwerkingsverband, ook als die door een andere (bevoegde) vennoot zijn aangegaan.