Volumemutatie

Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie.
De volumemutatie bepaalt samen met de prijsmutatie de waardemutatie.