Vaarwegen, recreatievaart (BRTN)

Indeling van vaarwegen volgens de Beleidsvisie Recreatie Toervaart in Nederland (BRTN), gebaseerd op zowel het verbindende karakter van vaarwegen als de maximale diepgang en hoogte van de recreatievaartuigen waarvoor de vaarweg geschikt is.
De indeling kent de volgende klassen:
- Verbinding voor motorboten (AM),
- Verbinding voor zeil-/motorboten (AZM),
- Ontsluiting voor motorboten (BM),
- Ontsluiting voor zeil-/motorboten (BZM),
- Beperking voor motorboten (CM),
- Beperking voor zeil-/motorboten (CZM),
- Beperking voor motorboten (DM).

Elke klasse is afzonderlijk in de begrippenlijst opgenomen en gedefinieerd. De afkortingen achter de klassen zijn afkomstig uit het BRTN 2000. De eerste letter staat voor verbindingswater (A) of ontsluitingswater met toenemende beperkingen (B,C,D). De tweede en eventuele derde letter staat voor toegankelijk voor motorboten (M) of zeilboten (Z).